OneCNCXR8 version 62.50

OneCNCXR8 version version 62.50

Import af modeller
Denne udgivelse omfattede en større opdatering til importerede modeller ved hjælp af Solidworks STEP IGES Parasolid SAT og VADfs. .
Denne opdatering hjælper med at importere modeller med problemoverflader.

Borecyklus
Simulering / forhåndsvisning blev justeret for at vise G98 tilbagetrækning til hurtig plan, hvilket muligvis har indikeret en kollision, når der ikke var i maskincyklussen.

Drill Plunge Clearance
Der har været en korrektion af boringen.

Smart grænse
Brug af råbor har haft justering for at forhindre terminering ved brug af smart grænse

Mølleprofilvinkel
Den anden dialog for vægvinkel brugte radianer, denne bruger nu vinkel.

Printeksempel
Dette er korrigeret for at fjerne fejlmeddelelser om papirstørrelse

Dimensioner
Dimensionsværdien blev overskrevet, når en radius eller gradersymbol i diameter blev tilføjet.
Dimensionslinjen var ikke vinklet, hvis de udvendige forlængelseslinjer

Konstant overgang
Dette havde nogle interne indstillinger ændringer på grund af leverede supportfiler.

Skift til DXF-import
Der opstod et problem med import af DXF-filer

Konisk værktøj Lodret
Der skete en ændring af den koniske værktøjsindstilling

OneCNCXR8 version 62.50 er tilgængelig på OneCNC-opdateringsserveren.

Læs mere ...