OneCNCXR8 Release 62.50

OneCNCXR8 Versie Release 62.50

Modellen importeren
Deze release bevatte een belangrijke update voor geïmporteerde modellen met behulp van Solidworks STEP IGES Parasolid SAT en VADfs. .
Deze update helpt bij het importeren van modellen met probleemoppervlakken.

Boorcyclus
Simulatie / preview is aangepast om te laten zien dat de G98 zich terugtrekt in een snel vlak, wat mogelijk een botsing heeft aangegeven terwijl dit in de machinecyclus niet zou zijn gebeurd.

Booruitval
Er is een correctie aangebracht in de speling van de boorstomp.

Slimme grens
Het gebruik van een ruwe boring is aangepast om beëindiging bij het gebruik van slimme grens te voorkomen

Molenprofielhoek
Het tweede dialoogvenster voor muurhoek gebruikte radialen, nu wordt hoek gebruikt.

Afdrukvoorbeeld
Dit is gecorrigeerd om foutmeldingen over papierformaat te verwijderen

Dimensies
De dimensiewaarde werd overschreven toen een diameterstraal of gradensymbool werd toegevoegd.
Dimensielijn stond niet onder een hoek als buiten verlengingslijnen

Constante overstap
Dit heeft enkele interne instellingen gewijzigd vanwege geleverde ondersteuningsbestanden.

Wijzig naar DXF importeren
Er is een probleem opgetreden bij het importeren van DXF-bestanden

Conisch gereedschap Verticaal
De verticale instelling van het tapse gereedschap is gewijzigd

OneCNCXR8 Release 62.50 is beschikbaar op de OneCNC-updateserver.

Lees meer ...