OneCNCXR8 Release 63.29

OneCNCXR8 version release 63.29

DXF Export
Justeringar gjordes för DXF-export för att bättre hantera teckensnitt i DXF

Verktygsbyte
Vi har gjort interna ändringar av verktygsval och verktygsändringar för att förbättra simulering och förhandsgranskningshastighet.
Tidigare pauser i skapandet av verktygsmodeller har minskats med dessa ändringar.

Tyska språket
Uppdaterat tysk språk har lagts till i denna version.

DXF Import Export
Justeringar gjordes för DXF för att bättre hantera enhetsfärger.

Språk kinesiska
Uppdaterade kinesiska språk för traditionella och förenklade lades till i denna version.

NC-chef
NC Manager har nu ny avancerad funktionalitet för att bättre hantera stora mängder verktygsdata.
Det finns kunder som har ett stort antal verktygsstigar i NC-chefen. NC Manager med stort antal operationer använder vertikalt rullningsfält.
När ny verktygsstegsoperation genereras eller redigeras uppdateras NC-chefen och det vertikala rullningsfältet ställdes sedan automatiskt upp.
Den nya tillagda funktionaliteten är mycket effektivare och behåller sin position efter att verktygsstegsguiden stängts.

Wire EDM
Punch cut hade justering

Japanska språket
Japansk språkuppdatering ingår i denna version

Japansk hjälpfil
En uppdaterad japansk hjälpfil ingår i denna version

OneCNCXR8 version 63.29 är nu tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern

Läs mer ...